SORRY, BUT GOOGLE_PROVIDER (ADRESS IN CZECH: PRAGUE_5, STREET: STROUPEŽNICKÉHO_17 / WITH COMPANY: PFIZZER) HIER HAVE TENDENCE SABOTING ME (MY_WRITE) TRANSLATOR IN MOBILES IN HIER MY WEBSITES. YOU CAN TRY LOOK MY WEB_BLOGs WITH_TRANSLATOR TOO YOUR PC. / OMLOUVÁM SE, ALE GOOGLE MÁ TENDENCI MI SABOTOVAT TRANSLÁTOR(PŘEKLADAČ) ZDE, A I V DALŠÍCH MÝCH WEB_BLOZÍCH. HLAVNĚ NA MOBILECH. FAŠISTICKY. TAKŽE TO MŮŽETE ZKUSIT SI PROHLÉDNOUT, PROČÍST, MOJE_PÍSMO, MOJE WEB_BLOG i TENTO, S PŘEKLADAČEM, POTŘEBUJETE LI TO, NA POČÍTAČI.

pátek 23. června 2023

pátek 14. dubna 2023

.......... 'CHARTA_1'

CHARTA~1

VÍTEJTE ! 😉

A~QRC~JP

POKUD SE VÁM MŮJ WEB OTEVŘEL GRAFICKY PODIVNĚ, MŮŽE TO BÝT ZPŮSOBENO SABOTINGEM MÝCH STRÁNEK ZE STRANY IT MAFIE.. PŘÍVLÁDNÍ.. NAPŘÍKLAD. NO, DŮLEŽITÝ JE OBSAH. PŘEJI VÁM KROM JINÉHO VŠE CO NEJLEPŠÍHO, PEVNÉ NERVY PŘI ČTENÍ MÝCH_ŘÁDKŮ.. ČLÁNKŮ. . TEXTŮ. .

~~

?? KDO MI CHCETE POMOCI SE ZALOŽENÍM NOVÉ POLITICKÉ STRANY S NÁZVEM: "PRO ŽIVOT.., PRO ZDRAVÍ.., PRO LIDSKOU DŮSTOJNOST" ?? A S JEJÍM CHODEM?? NENÍ TO O MOJÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ VKLAD ( TOHLE JE MOJE CHARITATIVNÍ AKTIVITA KU DOBROU NA ZEMI PLANETĚ A KU BLAHU LIDU, PENÍZE NA TO OD NIKOHO NEVYBÍRÁM) , ALE JE TO O SMYSLUPLNÝCH I CHARITATIVNĚ ČASOVĚ AKTIVITÁCH, DO DOBY, NEŽ DOSÁHNEM NA STÁTNÍ FINANČNÍ PROGRAM PRO POLITICKÉ SUBJEKTY, VOLEBNĚ.)  ZÁJEMCI/ZÁJEMKYNĚ,  MI PIŠTE NA ZDE UVEDENÝ MŮJ EMAIL. NÁSLEDNĚ SI DOMLUVÍME PRAVIDELNÁ OSOBNÍ SETKÁVÁNÍ V PRAZE. 

~~

>> JÁ V KTV ..<< 

( NESPLEŤTE SI TÓ S KFC !! )

ČÁST Z MÝCH NÁZORŮ..NYNÍ HLASITĚJI, TEDY NEJEN PÍSMEM, Z 18.6.2023 PŘED BUDOVOU ÚŘADU_VLÁDY_ČR..

TEDY PRÝ ŽE TAK OD:´STRAKOVKY´ 

~~

>>SOCIOLOGY. wz.cz<<

>>SOC(*DIR) INFO<<

>>BUBBLES~BLOW..(CZ:BUBLIFUK) <<

~~

 !!!´JP~ALARM´(1)..´!!!

´ZÁHUMENNÍ´( *PDF VERZE )

>> !!! ´JP_ALARM (2).wz.cz´ !!! <<

~~

" CHARTA_1 "

USTANOVUJI : 

PROČ ?..

PROTOŽE:

>>GREEN_FOR_LIFE<<... "ČLOVĚK JE.. TAKOVOU..KVĚTINKOU.. ROSTLINKOU"..

.SOCIÁLNÍ LIDSKOU_BYTOSTÍ, KTERÁ ABY MOHLA BÝT  SVĚTU CO NEJLÉPE PROSPĚŠNÁ, POTŘEBUJE MÍT NAPLNĚNY SVÉ NEJEN ZÁKLADNÍ POTŘEBY V KONTEXTU SOCIÁLNÍ, LIDSKÝCH_PRÁV. 

NEZVLÁDNETE LI, LIDÉ, VLÁDY, LÍDŘI/LÍDRYNĚ, TUTO NEJZÁKLADNĚJŠÍ, NEJPOTŘEBNĚJŠÍ, PÉČI O LID, O BLIŽNÍ, V KONTEXTU ZDE UVEDENÉHO, ČI NEJSTE LI ANI OCHOTNI SE TÍM ZABÝVAT DŮSLEDNĚ, I VÝUKOVĚ.. (COŽ LZE V SOUČASNOSTI HOJNĚ VÍDAT), NEMŮŽETE ZVLÁDNOUT ÚSPĚŠNĚ TAK ANI TÉMA.. ZÁLEŽITOST(I) TÝKAJÍCÍ SE ZMĚN KLIMATU A DŮSLEDKŮ S TÍM SOUVISEJÍCÍCH.. COŽ BY MOHLO MÍT, A UŽ I MÍVÁ, FATÁLNÍ DOPADY NA ŽIVOTY.. OSUDY.. MNOHA LIDÍ NA ZEMI PLANETĚ.

..  PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH_PRÁV, V ROZPORU S UVEDENÝM LIDSKOPRÁVNÍM DOKUMENTEM OSN A DALŠÍMI MEZINÁRODNÍMI LIDSOPRÁVNÍMI ÚMLUVAMI.. DOKUMENTY.. JE: FAŠISMUS..

..APLIKOVÁNÍ JAKÉHOKOLI DRUHU..ZPŮSOBU.. FAŠISMU I VŮČI KOMUKOLI, BUDE VŽDY V ČASE STRESTÁNO KOSMEM/NEJVYŠŠÍM I PŘÍČINOU RŮZNĚ KOLAPSŮ I GLOBÁLNÍCH, NEJEN EKONOMICKÝCH. I TAKOVÝ JE ZÁKON KOSMU..

..

..

JIŘÍ PELÍŠEK(´GREEN_FOR_LIFE´ 

ZE ŽIVOTA.. ( 2023_06_12 ) 
SRDCE EVROPY, SVĚTA.. ČESKÁ_REPUBLIKA.. KRAJINA TA, 
JE PROROSTLÁ POLITIKOU FAŠISMU VŮČI VLASTNÍMU LIDU NA N'TOU. 
S TICHÝM NEJEN PŘIHLÍŽENÍM TOMU VŠECH, V IGNORANCI MÝCH UPOZORNĚNÍ, MÉHO_PÍSMA, ALE JEŠTĚ SI TO MNOZÍ JAKSI PLEZÍRNĚ RŮZNĚ UŽÍVAJ. 
.. 
"JAK V SRDÍČKU, TAK V I CELÉM TĚLÍČKU."
.. 
ZA DANÝCH OKOLNOSTÍ NEVIDÍM MOŽNOST ÚČINNÉ POMOCI LIDU ČR, EVROPY, SVĚTA.. HOMO~SAPIENS..BYŤ JSOU MEZI LIDMI I DUŠE.. BYTOSTI DOBRA, VYSPĚLÉ.. LEČ JSOU VE ZNAČNÉ POČETNĚ MENŠINĚ OPROTI TÉ APATICKÉ I PLEZÍRNÍ VĚTŠINĚ. 
.. 
UVEDENÉ ZDE BYTOSTI DOBRA..DUŠE MILÉ.. JSOU BYTOSTMI RÁJE. BYTOSTMI NA ZEMI RÁJE. MAJ BRÁNU RÁJE TRVALE OTEVŘENU DOKOŘÁN. TAM.. 
.. A S NIMI..I NA ZEMI DOKUD ZDE ŽIJEM, JE FAJN. 


~~
" CHARTA_1 "

USTANOVUJI : 

PROČ ?..

PROTOŽE:

>>GREEN_FOR_LIFE<<... "ČLOVĚK JE.. TAKOVOU..KVĚTINKOU.. ROSTLINKOU"..

.SOCIÁLNÍ LIDSKOU_BYTOSTÍ, KTERÁ ABY MOHLA BÝT  SVĚTU CO NEJLÉPE PROSPĚŠNÁ, POTŘEBUJE MÍT NAPLNĚNY SVÉ NEJEN ZÁKLADNÍ POTŘEBY V KONTEXTU SOCIÁLNÍ, LIDSKÝCH_PRÁV. 

NEZVLÁDNETE LI, LIDÉ, VLÁDY, LÍDŘI/LÍDRYNĚ, TUTO NEJZÁKLADNĚJŠÍ, NEJPOTŘEBNĚJŠÍ, PÉČI O LID, O BLIŽNÍ, V KONTEXTU ZDE UVEDENÉHO, ČI NEJSTE LI ANI OCHOTNI SE TÍM ZABÝVAT DŮSLEDNĚ, I VÝUKOVĚ.. (COŽ LZE V SOUČASNOSTI HOJNĚ VÍDAT), NEMŮŽETE ZVLÁDNOUT ÚSPĚŠNĚ TAK ANI TÉMA.. ZÁLEŽITOST(I) TÝKAJÍCÍ SE ZMĚN KLIMATU A DŮSLEDKŮ S TÍM SOUVISEJÍCÍCH.. COŽ BY MOHLO MÍT, A UŽ I MÍVÁ, FATÁLNÍ DOPADY NA ŽIVOTY.. OSUDY.. MNOHA LIDÍ NA ZEMI PLANETĚ.

..  PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH_PRÁV, V ROZPORU S UVEDENÝM LIDSKOPRÁVNÍM DOKUMENTEM OSN A DALŠÍMI MEZINÁRODNÍMI LIDSOPRÁVNÍMI ÚMLUVAMI.. DOKUMENTY.. JE: FAŠISMUS..

..APLIKOVÁNÍ JAKÉHOKOLI DRUHU..ZPŮSOBU.. FAŠISMU I VŮČI KOMUKOLI, BUDE VŽDY V ČASE STRESTÁNO KOSMEM/NEJVYŠŠÍM I PŘÍČINOU RŮZNĚ KOLAPSŮ I GLOBÁLNÍCH, NEJEN EKONOMICKÝCH. I TAKOVÝ JE ZÁKON KOSMU..

..

..

JIŘÍ PELÍŠEK(´GREEN_FOR_LIFE´ 


~~
 14.1.2023: O ČEM.., O JAKÝCH ZÁLEŽITOSTECH ÚZCE SOUVISEJÍCÍCH S TÍMTO TÉMATEM JSEM DÁLE DOPOSUDnapříklad NAPSAL:  

 pátek 17. března 2023

 !!! UDHR_OSN !!! ( "VŠEOBECNÁ_DEKLARACE LIDSKÝCH_PRÁV_OSN" )!!! MUSÍ BÝT PRIORITOU VLÁD STÁTŮ CELOPLANETÁRNĚ I OBYVATELSTVA

´ZELENÁ_POLITIKA´  ´PRÁVNÍ_STÁT´

´HUMAN RIGHTS 4.LIVE´

~~

4.3.2023.. LIDSKOPRÁVNO ? ..A: SVĚT ??

>> ´MALÝ...

                _... SVĚT´ <<


LIDSKÁ PRÁVA V ČR, V EU NEZAJIŠŤUJEDOKUMENT LISTINA_ZÁKLADNÍCH_PRÁV_A_SVOBOD. TO JE VELKÝ OMYL A OBLBOVAČKA LIDU.

LIDSKÁ_PRÁVA V ČR I V EU VMÍŘE PLNÉ ..NE TEDY JEN NA OKO, MŮŽE ZAJIŠŤOVAT POUZE DODRŽOVÁNÍ DŮSLEDNĚ DOKUMENTU: VŠEOBECNÁ_DEKLARACE_LIDSKÝCH_PRÁV_OSN (SPOLEČNĚ S DALŠÍMI LIDSKOPRÁVNÍMI DOKUMENTY, ÚMLUVAMI NA ZEMI PLANETĚ).."KOTĚ..VÍŠ" ?!!!

>> VÁCLAV HAVEL .. <<

JAKÉKOLI PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV JE: FAŠISMUS.

FAŠISMUS NENÍ MALÝ, A VELKÝ..JDE O JEDNU ENERGII, KTERÁ MÁ POTENCIÁL GLOBALITY. TO NÁM napříkad ZŘETELNĚ UKAZUJE DLOUHOLETĚ CHARAKTER VLADIMÍRA_PUTINA A SPOL (NO, NEJEN..). A ENERGIE T FAŠISMU JE NIČÍCÍ PLANETU K ŽIVOTU LIDÍ NA ZEMI SI.

MÁ LI LIDSTVO ZVLÁDNOUT OTÁZKU..TÉMA..RELITU..KLIMATU NA ZEMI SI, JE NAPROSTO NEZBYTNÉ, ABY LIDSTVO MĚLO PRIORITU..(TEDY VČETNĚ LÍDRŮ/LÍDRYŃ STÁTŮ..ZEMÍ..CELOPLANETÁRNĚ) DODRŽOVÁNÍ DŮSLEDNĚ DOKUMENTU: "VŠEOBECNÁ_DEKLARACE_LIDSKÝCH_PRÁV_OSN" !!! TO JE NPAPROSTO ZÁKLADNÍ PODMÍNKA..PŘEDPOKLD..PRO TO, ABY SE IDSTVO VŮBEC MOHLO SMYSLUPLNĚ VYPOŘÁDÁVAT S TÉMATEM..REALITOU..KLIMATU NA ZEMI.

TI, KDOŽ PORUŠUJÍ LIDSKÁ PRÁVA, JAKKOLI, JSOU FAŠISTÉ..NIČITELÉ KLIMATU NA ZEMI, I ŽIVOTA LIDSTVA, OHROŽUJÍC TAK LIDSTVO, MOŽNOST ŽIVOTA MU NA ZEMI PLANETĚ.

JE VE VEŘEJNÉM ZÁJMU SE VYPOŘÁDAT..VYPOŘÁDÁVAT..I TRESTNĚ, S FAŠISTY/FAŠISTKAMI SVĚTA. TITO NESMĚJÍ ZASTÁVAT VEŘEJNÉ/POLITICKÉ/STÁTNÍ FUNKCE. POKUD SE TAK DĚJE, POKUD TO LIDÉ DOVOLÍTE, DOVOLUJETE,.. TAK..SE NEDIVTE !!! .. UDÁLOSTEM NEGATIVNÍM I PO STRÁNCE KLIMATICKÝCH ZMĚN A S TÍM SPOJENÝCH DOPADŮ.. V DŮSLEDCÍCH.

NEJSOU JEN FAŠISTÉ VŮČI LIDU, ALE TAKÉ VŮČI PŘÍRODĚ..VŮČI FAUNĚ, FLOŘE..MATCE ZEMI..NEJEDNOU. 

~~

 

~~
~~
DÁLE INFO .. O 

" ZÁHUMENNÍ " :

PODÍVÁŠ LI SE/PODÍVÁTE LI SE.. POHLEDEM SVÝM..OKÉNKEM SVÝM V ŽIVOTĚ SVÉM DO ´ZÁHUMENNÍ´, TOŽ.. ?CO VIDÍŠ?? CO VNÍMÁŠ?? CO VIDÍTE? CO VNÍMÁTE??

JÁ NAPŘÍKLAD, VÍDÁM, VNÍMÁM, TAKÉ EVIDUJI.. REGISTRUJI, KROM JINÉHO, TAKÉ VŠE TOTO:

>> !!! ´JP_ALARM .wz.cz´ !!! <<

>> ??PRÁVNÍ STÁT.org ??!!!
.. ĆR..PRÁVNÍ STÁT??!!! TEDY i LIDSKOPRÁVNÍ???!! ..???KDY UŽ KONEČNĚ??!!!

>> ´CHARTA1.wz.cz´ <<

´SOCIOLOGY.wz.cz´ (*DIR)

´ZÁHUMENNÍ´..(WITH TRANSLATE)´( *PDF VERZE )

>>´JP~INFO~SPECIAL´<<

>> !!! ´JP_ALARM .wz.cz´ !!! <<

>> ´SOCIÁLNÍ VĚCI .wz.cz´ <<

>> ´CHARTA1.wz.cz´ <<

>> Téma: ´BULLYING..(ŠIKANA)´<<

~~

´ABCDE..´

´JP_POEZIE..´

´JP~PRAVDA A LÁSKA~INFO..´(*.PDF)´

´JP_DATING..(MOJE OSOBNÍ INZERCE NA LÁSKU..)´

´JPeBook.org´

´JPeBook.Live´

´JP-RECENZE..´

´JESUS_SCHOOL~4´(*PDF)´

´GOLDEN_FRIEND_ONE´

JP DENNÍK.LIVE´

´JP DENNÍK 4.LIVE´

´JP NOTEPAD.LIVE´

´PRÁVNÍ STÁT.ORG´

´AUTOGENOCIDA.CZ´( *PDF VERZE )

´CULTURE_JP_TIPS ..´

´ FATAMORGÁNA.LIVE ´

´ HUMAN RIGHTS 4.LIVE ´

FOR_HEALTH: (Verze~A1*PDF) .. (..A2~WEB) .. (..A3~WEB)

>>´JP´_INFO_TIPS´<<   HROBEČEK´

TIP_SW: >> Screen_TRANSLATOR <<

SVATÝ_KÓD_PRO_LIDSTVO  ´??_JAKOU_??

´JP_INFOs´ ( ´JP~INFO~Speciál~1´ )´(*.PDF)

´JP_INFOs´ ( ´JP~INFO~Speciál~2´ )´

>> DALŠÍ TIP: SOUBORY..´JP_STRÁNKY..´ KE STAŽENÍ ZDE [*PDF]<<

~~


VYCHÁZENÍ.., VYCHÁZENÍ..,


SLUNÍČKA NAD KOPCI..


TOMU ŽÁDNÝ..


NEZABRÁNÍ. ..


*~~*   *~~*


*~~*   *~~*


~~~